Autodiely, autosúčiastky, náhradné diely pre osobné automobily. AutodielyMT
 

Obchodné podmienky

 

Nobby s.r.o

so sídlom Tomášikova 5826, 036 01 Martin,

IČO: 46653431, DIČ: 2023492680, IČ DPH: SK2023492680

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56584/L,

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu, umiestneného na internetovej adrese

www.autodielymt.sk

SPOLOČNOSŤ JE PLATCOM DPH.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode www.autodielymt.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len OP).

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito OP.

Predávajúci: Nobby s.r.o., so sídlom Tomášikova 5826, 039 01 Martin, IČO: 46 65 34 31, DIČ: 2023492680. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56584/L.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.autodielymt.sk

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.autodielymt.sk

Tovar si môže objednať:

- korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu

- e-mailom na adrese obchod@autodielymt.sk

- telefonicky na čísle +421 944 165 335 (Orange) v pracovné dni od 08.00 do 16.00

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

- Meno kupujúceho

- Poštovú adresu pre doručenie tovaru

- Telefonické číslo a e-mail

- Objednávací kód tovaru, alebo presný názov tovaru

- Počet kusov z každej položky tovaru

- Dátum vystavenia objednávky

- Spôsob úhrady za tovar

- Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

- Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

  IČO a SK DIČ spoločnosti

  Kontaktnú osobu a telefón

  Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Bankovým prevodom

- Kuriérnou dobierkou

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom zálohová faktúra, ktorá obsahuje variabilný symbol, číslo účtu a konečnú čiastku na úhradu. Potvrdenie objednávky tieto náležitosti neobsahuje.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od výzvy na úhradu, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.autodielymt.sk

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom).

Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu zvyčajne do 2 až 4 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom, proforma) do 2 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

Pokiaľ tovar nie je doručený nasledujúci pracovný deň od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na adrese

http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Pohyb-vnutrostatnej-zasielky.html  

na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, budeme Vás  kontaktovať e-mailom a oznámime Vám termín odoslania, resp. ponúkneme  adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady podľa cenníka uvedeného v záložke DOPRAVA A PLATBA.

Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia. Cenu prepravy Vám oznámime po objednávke (do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu).

 

DOPORUČENIE

Pred montážou, alebo povrchovou úpravou diel dôkladne vizuálne skontrolujte a porovnajte s pôvodným dielom, či je naozaj v požadovanej zhode. Diel je možné vrátiť len v pôvodnom, nezmenenom stave.

 

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar musí byť v nezmenenom stave. Nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom - ak sú súčasťou dodávky.

Prepravné náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

 

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu nákupného dokladu a popis závady. Pokiaľ bol k reklamovanému tovaru priložený záručný list, je potrebné aj ten priložiť k reklamácií. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu. Reklamácia, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti, nebude považovanú za platnú a bude odoslaná späť.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.


Autodiely MT
Nakupny kosik:
poloziek v kosiku: 0
cena za tovar: 0,00 € 
 
  Copyright 2012 © AutodielyMT. Vsetky prava vyhradene.

  |   KONTAKT  |  DOPRAVA A PLATBA  |  PROFIL SPOLOČNOSTI  |  Obchodné podmienky  |  
Spolupracujeme s: Najnakup.sk  |  Porovnanie cien  |  Porovnávanie cien na Tovar.sk  |  WebShopy.sk  |  
 
TOPlist